Telefon: 569 551 282, mobil: 608 667 030, e-mail: revize@svaros.cz

Školení obsluh manipulačních vozíků

Provádíme základní školení obsluh manipulačních vozíků v plném rozsahu dle jednotlivých tříd a druhů.

Periodické školení je prováděno jednou za dvanáct měsíců, včetně potvrzení o opakovaném školení a ověření znalostí obsluh manipulačních vozíků, vydání průkazu řidiče manipulačních vozíků dle směrnic ČSMML Praha, evidence řidičů u ČSMML.

Kontakty

SVAROS s.r.o.
mobil: 608 667 030
e-mail: revize@svaros.cz

provozovna:
5.května 1905
58301 Chotěboř

Novinky