Telefon: 569 551 282, mobil: 608 667 030, e-mail: revize@svaros.cz

Certifikace

Pro potřeby našich zákazníků, jejich odběratelů, auditů atd. jsou v sídle firmy k nahlédnutí tyto naše certifikace a oprávnění:

 • European welding technologist - european welding federation eotc agreement group for welding, joining, cutting and surfacing
 • European welding practitioner - european welding federation eotc agreement group for welding, joining, cutting and surfacing
 • International welding technologist, international institute of welding, cws anb
 • Certifikát, jímž se potvrzuje souhlas se zřízením a vedením svářečské školy, evidenční číslo svářečské školy 13/365
 • Pověření svářečského technika dle ČSN 05 0705, ČSN 05 0710, ČSN EN287-1,2, ČSN EN ISO 9606-3,4, ČSN 1418
 • Certifikát způsobilosti svářečský technolog - EWT, IWT, CWS ANB
 • Certifikát způsobilosti instruktor svařování CWS ANB
 • Certifikát Zváračský inštruktor, certifikační orgán pre certifikáciu vo zváraní
 • Oprávnění k opravám, revizím a revizním zkouškám zdvihacích zařízení, Institut technické inspekce praha
 • Osvědčení odborné způsobilosti k provádění revizí a revizních zkoušek zdvihacích zařízení, Inspektorát bezpečnosti práce
 • Certifikát odborného technika zdvihacích zařízení pro provádění revizí, inspekcí, zkoušek a prohlídek zdvihacích zařízení, ČIA
 • Certifikát instruktora obsluh motorových manipulačních vozíků, ČIA

 

Kontakty

SVAROS s.r.o.
mobil: 608 667 030
e-mail: revize@svaros.cz

provozovna:
5.května 1905
58301 Chotěboř

Novinky