Telefon: 569 551 282, mobil: 608 667 030, e-mail: revize@svaros.cz

Základní kurzy

Doba trvání cca 4 týdny, 36 hodin teorie, 116 hodin praktického výcviku a 8 hodin zkouška (nebo dle dohody se zákazníkem).

Základní kurz svařování dle ČSN 05 0705

 • ZK 311 1.1 plamenem nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujících předehřev
 • ZK 311 1.2 plamenem nelegovaných a legovaných ocelí vyžadujících předehřev
 • ZK 111 1.1 elektrickým obloukem obalenou elektrodou nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujících předehřev
 • ZK 111 1.2 elektrickým obloukem obalenou elektrodou nelegovaných a legovaných ocelí vyžadujících předehřev
 • ZK 111 8 elektrickým obloukem obalenou elektrodou vysokolegované austenitické (nerezové) ocele
 • ZK 111 21 elektrickým obloukem obalenou elektrodou hliník a jeho slitiny
 • ZK 135 1.1 v ochranné atmosféře tavící se elektrodou nelegované a nízkolegované ocele nevyžadující předehřev
 • ZK 135 1.2 v ochranné atmosféře tavící se elektrodou nelegované a legované ocele vyžadující předehřev
 • ZK 135 8 v ochranné atmosféře tavící se elektrodou vysokolegované austenitické (nerezové) ocele
 • ZK 135 21 v ochranné atmosféře tavící se elektrodou hliník a jeho slitiny
 • ZK 141 1.1 v ochranné atmosféře netavící se elektrodou nelegované a legované ocele nevyžadující předehřev
 • ZK 141 1.2 v ochranné atmosféře netavící se elektrodou nelegované a legované ocele vyžadující předehřev
 • ZK 141 8 v ochranné atmosféře netavící se elektrodou vysokolegované austenitické (nerezové) ocele
 • ZK 141 21 v ochranné atmosféře netavící se elektrodou hliník a jeho slitiny
 • ZK 121 1.1 svařování pod tavidlem nelegované a nízkolegované ocele nevyžadující předehřev
 • ZK 121 8 svařování pod tavidlem vysokolegované austenitické (nerezové) ocele
 • ZK  21 1.1 odporového svařování nelegované a nízkolegované ocele nevyžadující předehřev
 • ZK  971 pájení plamenem

Další kurzy dle dohody se zákazníkem a potřebami výrobce.

Kontakty

SVAROS s.r.o.
mobil: 608 667 030
e-mail: revize@svaros.cz

provozovna:
5.května 1905
58301 Chotěboř

Novinky