Telefon: 569 551 282, mobil: 608 667 030, e-mail: revize@svaros.cz

Úřední zkoušky

ČSN EN 287-1 - Oceli nízkolegované, střednělegované a austenitické/nerezové/ (plechy i trubky)

 • 111 ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
 • 121 svařování pod tavidlem s drátovou elektrodou
 • 131 obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu (MIG)
 • 135 obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG)
 • 136 obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu
 • 141 obloukové svařování wolframovou elektrodou v ochraně inertního plynu (TIG svařování)
 • 311 kyslíko-acetylénové svařování

ČSN EN 287-2 - Hliník a jeho slitiny

 • 131 obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu (MIG)
 • 141 obloukové svařování wolframovou elektrodou  v ochraně inertního plynu (TIG svařování)

ČSN EN 1418 - Oceli, hliník a jeho slitiny

 • svařování automatizovanými metodami pod tavidlem

ČSN EN ISO 13585 - Měď

 • úřední zkouška pájení Cu a slitin (tvrdé pájení)

Ostatní druhy materiálů dle dohody se zákazníkem.

Kontakty

SVAROS s.r.o.
mobil: 608 667 030
e-mail: revize@svaros.cz

provozovna:
5.května 1905
58301 Chotěboř

Novinky